Kontaktai

Farmacijos pramonės įmonių asociacija

J. Gruodžio g. 21, LT-44293 Kaunas

Telefonas: +370 (37) 302733

Faksas: +370 (37) 302700

Mobilus: +370 618 31066 (vykdančioji administratorė Edita Dargevičiūtė)

Svetainė: www.fpia.lt

El. paštas: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Įm. kodas: 134264812

A/s LT27 4010 0510 0197 4830

AB DNB bankas, banko kodas 40100

 

Lietuvos Farmacijos pramonės įmonių asociacijos prezidentu antrąjai kadencijai perrinktas Zigmantas Dargevičius

2014-ųjų metų birželio mėnesio pabaigoje susirinkę Lietuvos Farmacijos pramonės įmonių asociacijos nariai visuotiniame narių susirinkime išrinko naują valdybą ir sekančiai dviejų metų kadencijai asociacijos prezidentu perrinko UAB "Liuks" generalinį direktorių Zigmantą Dargevičių. Susirinkimo nariai taip pat apsvarstė 2012-2013 metų asociacijos darbo rezultatus.

 

Apie asociaciją

Lietuvos Farmacijos pramonės įmonių asociacija (FPĮA) yra didžiausių šalies farmacijos pramonės įmonių organizacija, įkurta 1994 metais Kaune. Jos nariais yra Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, kurių veikla yra susijusi su farmacinių preparatų gamyba, biofarmacinių preparatų gamyba, medicininių cheminių gaminių bei botanikos produktų gamyba, analize, sertifikavimu ir registracija.

FPĮA vienas kertinių tikslų - sudaryti visų nuosavybės formų farmacinio profilio gamybos ir ją aptarnaujančioms visų rūšių įmonėms galimai geresnes sąlygas techniniam - ekonominiam potencialui plėsti bei socialiniam progresui vystyti, skatinti ir padėti vystyti organizuotą farmacinių preparatų rinką Lietuvoje bei prisidėti prie Lietuvos gyventojų sveikatos ir gyvenimo lygio kėlimo. Asociacija remia ekonominius, teisinius ir profesinius savo narių interesus bei atstovauja juos šalies valstybinėse institucijose bei ES institucijose, remia mokslinio tyrimo institucijas, organizacijas, fizinius asmenis ir leidinius. Asociacija yra Lietuvos pramoninkų konfederacijos narė bei aktyviai dalyvauja jos veikloje.

Šiuo metu FPĮA nariais yra 4 Lietuvos  farmacijos pramonės įmonės (2016). 2014-ų m. birželio mėn. pabaigoje antrąjai kadencijai prezidentu išrinktas UAB "Liuks" generalinis direktorius Zigmantas Dargevičius. Taip pat išrinkta nauja valdyba.